0

மேனியாவை பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள் !

மேனியா என்பது பைபோலார் நோயில் ஏற்படும் முக்கிய அறிகுறியாகும். மேனியா என்றால் குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு மன நிலை மாற்றம் ஏற்படும். அச்சமயங்களில் , அதீத மகிழ்ச்சியோடும் ,கடுகடுப்போடும் [...]

0

Mental Health Awareness programme -Government High School Thalakudi Trichy Dt

அறம் மனநல மருத்துவமனை சார்பாக திருச்சி தாளக்குடி அரசு உயர் நிலைப்பள்ளியில் மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஹோலிகிராஸ் கல்லூரியுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்டது.அரசு பள்ளியில் பயிலும் எட்டாம் [...]