0

சர்வதேச போதைப்பொருள் ஒழிப்பு தினம், ஜூன் 26

உலகம் முழுவதிலும் 40 கோடி பேர் போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமையாகி உள்ளதாக பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதில் இந்தியாவில் 1 கோடி முதல் 4 கோடி வரை போதைப்பொருளுக்கு அடிமையனவர்கள் உள்ளனர். நமது நாட்டில் [...]

0

இணையவழி கல்வியின் சாதகம் மற்றும் பாதகங்கள்

Online வகுப்புகள் எனப்படும் புதிய Digital கல்வி முறை தற்போது covid-19 ஊரடங்கு காரணமாக தற்போது பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் சாதகங்கள் மற்றும் பாதகங்கள் என்ன?, உளவியல் ரீதியான [...]

0

மனக்கிளர்ச்சி நோயை பற்றிய விழிப்புணர்வு கட்டூரை

மேனியா என்பது பைபோலார் நோயில் ஏற்படும் முக்கிய அறிகுறியாகும். மேனியா என்றால் குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு மன நிலை மாற்றம் ஏற்படும். அச்சமயங்களில் , அதீத மகிழ்ச்சியோடும் ,கடுகடுப்போடும் [...]

0

மனநலம் ,மற்றும் குடி போதை மீட்பு பற்றியும் விழிப்புணர்வு

அறம் மருத்துவமனை சார்பாக கடந்த வாரம் முழுவதும் தாயனூர் கிராமத்தில் மனநலம் ,மற்றும் குடி போதை மீட்பு பற்றியும் விழிப்புணர்வு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தனி தனியாக அறம் குழுவின் மூலம் வழங்கப்பட்டது.பின்பு [...]

page 1 of 2